Általános szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hatályos 2022.01.01.-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EXONERAL INGATLAN Korlátolt Felelősségű Társaság ; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.hasznaltuzletberendezes.com és www.huzbe.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott, a jelen ÁSZF-ben részletezett elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató Szolgáltatásainak használatára vonatkozik. Vásárló a Weboldalon az erre vonatkozó mező megjelölésével, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Szolgáltató adatai:

Cégjegyzékszám: 13-09-126532

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhelye: 2030 Érd, Facélia utca 19. B. ép.

Telephelye: 2335 Taksony, Rózsa utca 12;

Adószáma: 14652291-2-13

Email címe: info.hasznaltuzletberendezes@gmail.com

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: RackForest Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Adószám: 14671858-2-41

E-mail: info@rackforest.com

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen ÁSZF hatályos a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház ) megrendelhető valamennyi termékre (a továbbiakban: Termék). A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. A Webáruházban bármely természetes vagy jogi személy (Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:88. § szakaszában meghatározott gazdasági társaság, illetve az egyéni vállalkozóról, és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, egyéni cég) adhat le megrendelést, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban jogi személy esetén kizárólag a vonatkozó jogszabályok alapján képviseleti joggal felruházott képviselője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult eljárni. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Ptk. szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

1.3. A Webáruházban történő megrendelést a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák.

1.4. A Webáruházban történő megrendelés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem küldhet megrendelést sem. Felek rögzítik, hogy a megrendelést követően előzetes egyeztetés alapján minden esetben a megrendelt Termék(ek) személyes megtekintése szükséges, amely során a Felek megállapodnak a fizetés és a szállítás módjában, illetve amely során a Vásárló elállhat a megrendeléstől.

1.6. A megkötött szerződés nem minősül írásba foglaltnak.

1.7. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.8. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Regisztráció

2.1. A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra, a Vásárló ugyanakkor az erre szolgáló felületen, illetve a megrendelés során létrehozhat olyan Vásárlói fiókot, amelyben a megrendelés során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek.

2.2. A regisztráció vagy a megrendelés során a Vásárlói fiók létrehozása érdekében az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges:

 

 • teljes név (keresztnév, vezetéknév)
 • e-mail cím
 • jelszó
 • számlázási cím
 • telefonszám
 • jogi személy esetén cégnév

2.3. A Vásárló kizárólag a saját, valamint – jogi személy esetén – az általa képviselt cég valós adatait adhatja meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Vásárlónak az adott mezők kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vásárló köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. Ez esetben a Szerződés nem jön létre a Felek között.

2.6. A regisztráció akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató elfogadja, és az elfogadást a Vásárló regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben visszaigazolta, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

2.7. A Szolgáltató a regisztráció beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmaz egy linket, amelyen keresztül a Vásárló aktiválni tudja a regisztrációját.

 

2.8. A sikeres regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Vásárló Vásárlói fiókját, amely az 2.2. pont szerinti adatokat tartalmazza. A Vásárlói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webáruházban történő ismételt megrendelések során; ekkor a Vásárlói fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell megadni.

2.9. A Vásárlói fiók használata során a Vásárlónak lehetősége van:

· a regisztráció során megadott adatait módosítani

 • Terméket megrendelni
 • korábbi megrendeléseit megtekinteni.

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra, a Vásárló ugyanakkor a megrendelés során létrehozhat olyan Vásárlói fiókot, amelyben a megrendelés során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek.

3.2. A Vásárlónak a Weboldalon ki kell választania azt a Terméket, amelyet szeretne megrendelni.

3.3. A Webáruházban megvásárolható Termékek tulajdonságait, jellemzőit a Vásárló a Termékekhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Amennyiben bármely Termék tulajdonságával, felhasználásával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

3.4. A Termék mellett minden esetben feltüntetésre kerül a nettó és a bruttó fogyasztói ár, illetve külön az általános forgalmi adó értéke. A megadott ár nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költség összegéről a Személyes megtekintés során kap tájékoztatást a Vásárló, tekintettel arra, hogy Termék árának megfizetésére, illetve a Termék átvételére vagy szállítás megrendelésére kizárólag személyes megtekintést követően van lehetőség.

3.5. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő hozzáférést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.7. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.8. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomni a „Kosár tartalmának frissítése” gombot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „-” „Termék eltávolítása” gombot.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon vagy központi e-mail címen van lehetőség.

3.9. A megrendelés menete:

 1. Lépés: A megvásárolni kívánt Termék a „Kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak ÁFA-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék. A Vásárlónak lehetősége van megtekintenie a kosár tartalmát, a tartalmat módosítania. Amennyiben megfelelő a kosár tartalma, a „Megrendelés” gombra kattintva léphet tovább.
 1. Lépés: Az itt található megrendelési adatlapon kell megadni a megrendeléshez, számlázáshoz szükséges adatokat, illetve a Vásárlónak lehetősége van megjegyzést fűznie a megrendeléshez.
 1. A „Tovább” gombra kattintva a Vásárló eljut a „Fizetési információk” felületre, ahol a Vásárló megtekintheti a megrendelni kívánt termékeket és ezek árát, valamint lehetősége van a számlázási címet módosítani.
 1. Ezt követően a Vásárló a „Tovább” gombra kattintva eljut a „Rendelés áttekintése, megerősítése” felületre, ahol megjelenik a megrendelni kívánt termék és ára, valamint lehetősége van módosítani a megadott adatokat.

A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

 1. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. Ezután a megadott e-mail címre a Vásárló megkapja a rendelés visszaigazolását.

3.10. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Személyes megtekintés, fizetési és szállítási feltételek

4.1. A megrendelést követően előzetes egyeztetés alapján minden esetben a megrendelt Termék(ek) személyes megtekintése szükséges, amely során a Felek megállapodnak a fizetés és a szállítás módjában, illetve amely során a Vásárló elállhat a megrendeléstől (a továbbiakban: Személyes megtekintés). Amennyiben a Vásárló a megrendelést sikeresen elküldte, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben tájékoztatja a Személyes megtekintés módjáról, illetve ezt követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval annak érdekében, hogy a Személyes megtekintés helyét és idejét egyeztessék.

4.2. A Személyes megtekintés során a Vásárlónak lehetősége van a megrendelt Terméket a Szolgáltató telephelyén, vagy egyéb, a Felek által előzetesen egyeztetett helyszínen megnézni, ellenőrizni, kipróbálni, a fizetés módjáról a Szolgáltatóval megállapodni, a megrendelt Terméket a helyszínről elszállítani, továbbá a Szerződéstől elállni. Megtekintés helyét és időpontját a Felek előzetesen egyeztetik egymással.

Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy Személyes megtekintés nélkül a megrendelés teljesítésére nincs lehetőség.

4.3. A Vásárló a vételárat az alábbi módokon egyenlítheti ki:

· a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással az alábbi bankszámlaszámra: MKB Bank; 10300002-10668893-49020015.

· személyes átvétel esetén készpénzes fizetéssel a Szolgáltató telephelyén.

A fizetés módjában a Felek minden esetben személyes egyeztetés során, a Személyes megtekintés alkalmával állapodnak meg.

4.4. Átutalás esetén a fizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.5. A kiállított számlát a Vásárló e-mailen, elektronikus formában kapja meg a fizetés sikeres teljesítését követően.

4.6. A megrendelt Termék átvételére kizárólag a következő mód áll rendelkezésre:

· személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén a Személyes megtekintés alkalmával vagy a Szolgáltatóval egyeztetett későbbi időpontban.

4.7. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Terméket a Személyes megtekintés alkalmával megtekintett állapotban vásárolja meg. A Személyes megtekintés alkalmával, illetve a Szolgáltatóval egyeztetett későbbi időpontban történő személyes átvétel során a Vásárló köteles a Termék állapotát ellenőrizni, ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

4.8. A személyes átvétel alkalmával a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá, amelyben rögzítik a megrendelt Termék típusát, a Termék vételárát, a fizetés módját, az átvétel dátumát, továbbá a Termék állapotát, esetleges sérüléseit és/vagy hiányosságát.

4.9. A Termék személyes átvételére és elszállítására kizárólag a vételár maradéktalan megfizetését követően van lehetőség. Amennyiben a Vásárló a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni.

4.10. Amennyiben a Vásárló az egyeztetett Személyes megtekintés alkalmával nem jelenik meg vagy a személyes átvételre egyeztetett időpontban a Terméket nem szállítja el, és a Személyes megtekintés vagy a személyes átvétel későbbi időpontjában a Felek nem állapodnak meg, a Szolgáltató jogosult elállni a Szerződéstől. Amennyiben a Felek a személyes átvételre a Személyes megtekintéstől eltérő, későbbi időpontban állapodnak meg és a Vásárló a fizetési kötelezettségét már a meghatározott időpontot megelőzően teljesítette, ha a Vásárló nem szállítja el a Terméket vagy a felek a személyes átvételre vonatkozóan egy későbbi időpontban nem állapodnak meg, a Szolgáltató a Szerződéstől elállhat és a vételárat a Vásárló részére visszafizeti.

5. Jótállás

 

Tekintettel arra, hogy a Webáruházban kizárólag használt termékek megrendelésére van lehetőség, így a jótállásra (garanciára) vonatkozó szabályok nem irányadóak ezen Termékek vonatkozásában.

 

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság

6.1. A kellékszavatosságra, illetve a termékszavatosságra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

6.2. Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

A levélnek tartalmaznia kell:

– a Vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

7. Elállás és felmondás joga fogyasztónak minősülő Vásárló esetén

7.1. A Termék átvétele során a Vásárló köteles a Termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

7.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

7.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni . A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

7.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Elállás és felmondás joga fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén

 

8.1. Amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak, a Személyes megtekintés alkalmával lehetősége van elállnia a Szerződéstől. Ebben az esetben a Felek jegyzőkönyvben rögzítik az elállás tényét és így a Szerződés megszűnik. Ha személyes átvétel időpontja eltér a Személyes megtekintés időpontjától, a Vásárlónak a személyes átvétel időpontjáig is lehetősége van elállnia a Szerződéstől. Ebben az esetben a Vásárlónak írásban vagy elektronikus levélben kell jeleznie elállási szándékát legkésőbb a Személyes megtekintést követő 14 napon belül. Amennyiben a Vásárló fizetési kötelezettségét az elállásról való értesítés időpontjáig teljesítette, a Szolgáltató a vételárat visszafizeti.

9. Panaszkezelés

9.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

9.2. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén alkalmazandó panaszkezelési szabályok

9.2.1. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

9.2.2. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató három évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

9.2.3. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt és a Vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottak szerint a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül az ott meghatározott feltételek alapján, úgy fordulhat békéltető testülethez:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefonszáma: (+36-1) 792-7881

Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Felek a közöttük létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá magukat.

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. A Vásárló adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. (LINK)

11. Záró rendelkezések

 

11.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

11.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

FEL